سپاسگزاری ایتالیا و اسپانیا از ترکیه به پاس ارسال لوازم پزشکی

نمایندگیهای دائمی ایتالیا و اسپانیا از نیروهای مسلح ترکیه به پاس ارسال ملزومات پزشکی سپاسگزاری کردند

1389233
سپاسگزاری ایتالیا و اسپانیا از ترکیه به پاس ارسال لوازم پزشکی

نمایندگیهای دائمی ایتالیا و اسپانیا از نیروهای مسلح ترکیه به پاس ارسال ملزومات پزشکی سپاسگزاری کردند.

نمایندگی دائمی ایتالیا در ناتو با انتشار پیامی در حساب توییتر اعلام داشت، در پی فعال شدن مرکز هماهنگی مقابله با آفات اروپا – آتلانتیک، متفقمان ترکیه به ایتالیا لوازم حساس پزشکی ارسال می کند.

در این پیام گفته شد، از دوستان ترکمان بخاطر همیاریشان متشکریم.

در پیام مذکور به اتیکتهای " با هم قوی هستیم " و " ما ناتو هستیم " جای داده شد.

نمایندگی دائمی اسپانیا در ناتو نیز با انتشار این پیام که در مبارزه با ویروس کووید 19 نیز در کنار یکدیگر هستیم، از ترکیه تشکر کرد.

نمایندگی دائمی ترکیه در ناتو نیز با به اشتراک گذاشتن عکس پیام مولوی بر روی بارهای لوازم پزشکی که اندیشمند بزرگ طی آن گفته است " در ناامیدی بسی امید است / پایان شب سیه، سپید است " به مردم ایتالیا و اسپانیا سلام فرستاد.    خبرهای مرتبط