کالین: ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه به دنبال واکنش دبیرکل ناتو به کمکهای طبی اش به کشورهای ایتالیا و اسپانیا اظهار داشت: ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم.

1389265
کالین: ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم

سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه به دنبال واکنش دبیرکل ناتو به کمکهای طبیارتش ترکیه به کشورهای ایتالیا و اسپانیا در امر مبارزه با کرونا اظهار داشت: ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم.

 

ابراهیم کالین سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت که انتظار می رود دیگر کشورهای عضوپیمان ناتو نیز همانند ترکیه همبستگی خود را با اعضای پیمان نشان دهند.

کالین به دنبال انتشار عکس کمکهای طبی ارتش ترکیه در راستای مبارزه با ویروس کرونا از طریق ارسال هواپیما به کشورهای ایتالیا و اسپانیا در حساب توییتری ینس استولتنبرگ دبیر کل پیمان ناتو و نیز نگارش این مطلب در همان حساب که «ترکیه نمونه بارز همبستگی در ناتو است» نوشت: ترکیه همواره در دوران بحران و سختی به هم پیمانان خود کمک کرده و انتظار چنین همبستگی را از سوی دیگر اعضای ناتو نیز دارد.

کالین در پست دیگری در حساب کاربری خود در صفحات اجتماعی نوشت:

"ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم ، ما شاهد لحظه تغییر پارادایم هستیم. این آزمون سخت یا ما را به یکدیگر نزدیک می کند یا ما را در دنیایی مبهم و شکننده تبدیل به غریبه ها می کند. انتخاب با ماست." 

استولتنبرگ در حساب کاربری توییتر خود این جمله را نیز به اشتراک گذاشته است: "همبستگی ناتو در حال بروز است. من افتخار می کنم که متحدین ما در ناتو از طریق مرکز امدادرسانی حوادث غیرمترقبه از یکدیگر پشتیبانی می کنند. ما با هم قوی تر هستیم."خبرهای مرتبط