وزیر آموزش ملی ترکیه: در خانه بمان

ضیاء سلجوق وزیر آموزش ملی ترکیه از شهروندان خواست تا برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا در منزل بمانند

1387004
وزیر آموزش ملی ترکیه: در خانه بمان

ضیاء سلجوق وزیر آموزش ملی ترکیه از شهروندان خواست تا برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا در منزل بمانند.

سلجوق در ویدیویی با عنوان «درخانه بمان» که از حساب های کاربری خود در سایت های اجتماعی منتشر کرد چنین نوشت:‌ از کودکان یاد گرفتیم که همراه هم کارهای زیادی می توانیم در خانه انجام دهیم. 

در این ویدیو که کودکان به همراه خانواده هایشان پیام « در خانه بمان» می دهند؛ ضیاء سلجوق می گوید:‌ما اینجاییم. تو در خانه بمان؛‌ به تو نیاز داریم.

 

 

 

 

 خبرهای مرتبط