4 تروریست در منطقه عملیات چشمه صلح از قدرت عمل ساقط شدند

چهار تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ در منطقه عملیات چشمه صلح از قدرت عمل ساقط شدند

1382076
4 تروریست در منطقه عملیات چشمه صلح از قدرت عمل ساقط شدند

چهار تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ در منطقه عملیات چشمه صلح از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه که از توییتر انتشار یافته است، گفته شد، 4 تروریست پ ک ک / ی پ گ که در صدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح بودند، در نتیجه عملیات موفقیت آمیز کماندوها از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه تاکید گردید که عملیات ها بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

در عملیات مشترک سازمان اطلاعات و امنیت ملی و نیروهای مسلح ترک در قندیل نیز، خالده تاری یکی از مسئولین به اصطلاح عالیرتبه شاخه زنان پ ک ک از قدرت عمل ساقط شد.

نتیجه گیری از تلاشهای اقناع نیروهای امنیتی در مبارزه با ترور نیز ادامه دارد.

در حالیکه در باتمان 2 تروریست به نیروهای امنیتی شیرناک تسلیم شدند، در ماردین نیز 1 تروریست به پاسگاه مرزی در نصایبین تسلیم گردید.خبرهای مرتبط