سازمان دیده بان حقوق بشر از ترکیه حمایت کرد و از یونانستان انتقاد

سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد تنش ایجاد شده در مرز ترکیه – یونانستان بعد از باز کردن گذرگاه مرزی از سوی آنکارا یک گزارش جامع و تجزیه و تحلیلی آماده کرد

1381149
سازمان دیده بان حقوق بشر از ترکیه حمایت کرد و از یونانستان انتقاد

 

سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد تنش ایجاد شده در مرز ترکیه – یونانستان بعد از باز کردن گذرگاه مرزی از سوی آنکارا یک گزارش جامع و تجزیه و تحلیلی آماده کرد.

 

هویت یونانستان در خصوص خشونت علیه پناهندگان که اغلب ترکیه را در مورد تراژدی انسانی که در مرز ترکیه-یونان رخ داد مورد انتقاد می داد و متهم می کرد، افشا شد.

در این گزارش ذکر شده است، "نیروهای امنیتی یونانی و افراد ناشناس پناهندگان را در مرز بازداشت کرد، خشونت انجام داد، تجاوز جنسی انجام داد، غارت کرد و به ترکیه فرستاد".

از طرف دیگر، یونان دیروز با بمب های گاز بر روی پناهجویانی که منتظر عبور از مرز به سوی اروپا بودند، حمله کرد.

پناهجویان که در منطقه جنگلی جمع شده بودند با یک حرکت فوری از رودخانه آردا به مرز یونان رفتند.

سرباز یونانی با دیدن هزاران پناهجو، شلیک هوایی کرد و بمب های گازی پرتاب نمود.

بسیاری از پناهجویان تحت تأثیر این گاز قرار گرفتند.



خبرهای مرتبط