چهار تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه انتشار داد

1375981
چهار تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

چهار تروریست عضو سازمان تجزیه طلب و جنایتکار " پ ک ک " در منطقه خاکورک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه از حساب توییتر خود اعلام کرد : چهار تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک "  که در  نتیجه  فعالیت های اکتشافی و نظارتی در منطقه خاکورک تثبیت شدند ، با عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط گردیدند.

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه تاکید گردید که عملیات ضد تروریستی در منطقه ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط