ترکیه تلاش برای ترور نخست وزیر سودان را به شدت محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1375341
ترکیه تلاش برای ترور نخست وزیر سودان را به شدت محکوم کرد

ترکیه ترتیب سوقصد به جان عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان را به شدت محکوم ساخت. 

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه یه اهمیت تداوم ثبات و آرامش در دوره انتقالی در سودان تاکید شده و اعلام گردید : اقدام به ترور عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان را به شدت محکوم می کنیم. ترکیه به حمایت از دوره انتقالی در سودان در کمال همبستگی و وحدت با کشور دوست و برادر سودان ادامه خواهد داد. 

حمدوک نخست وزیر سودان از  حمله بمبی به قافله حامل وی در شهر خارطوم پایتخت سودان جان سالم بدر برده بود. خبرهای مرتبط