پرواز نظارتی ترکیه در آسمانهای روسیه

ترکیه در چهارچوب معاهده آسمان های باز در حریم هوایی روسیه پرواز نظارتی انجام خواهد داد

1370386
پرواز نظارتی ترکیه در آسمانهای روسیه

ترکیه در چهارچوب معاهده آسمان های باز در حریم هوایی روسیه پرواز نظارتی انجام خواهد داد.

براساس گزارش اسپونتیک، سرگی ریژکوف رئیس مرکز ملی کاهش ریسک هسته ای روسیه اعلام داشت، کنترولرهای ترک در روزهای 2 ام الی 6 ام مارس با هواپیمای CN – 235 در آسمانهای روسیه پرواز نظارتی انجام خواهند داد.

به گفته ریژکوف، کنترولرهای ترک با آغاز از فرودگاه کوبینکا، آسمانهای روسیه بازبینی خواهند کرد.

در خلال پرواز کارشناسان روس نیز حضور خواهند یافت.خبرهای مرتبط