اطلاعات مهم سلیمان سویلو در روند مبارزه با تروریسم

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اعلام کرد : تعداد تروریستها در داخل کشور به زیر 500 نفرکاهش یافته است

1367596
اطلاعات مهم سلیمان سویلو در روند مبارزه با تروریسم

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اعلام کرد : تعداد تروریستها در داخل کشور به زیر 500 نفرکاهش یافته است.

سویلو در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اطلاعاتی در رابطه با تحولات حاصله در روند مبارزه با تروریسم ارائه کرد.

وزیر کشور ترکیه ضمن اشاره به اینکه در نتیجه فعالیت هایی که برای متقاعد ساختن تروریستها بعمل آوردند، سال گذشته 273 تروریست و امسال نیز 48 تروریست از سازمان جدا شدند گفت : در داخل کشور نیز تعداد تروریستها به زیر 500 نفر افتاده است.

سلیمان سویلو با اشاره به اینکه میزان مشارکت در سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " به پائین ترین سطح 30 سال اخیر رسیده است اعلام داشت : در روند فروپاشی سازمان تروریستی تحصن مادران در دیاربکر نقش مهمی داشته است. احتمال دارد که تحصن مادران در خارج از کشور نیز آغاز گردد.

وزیر کشور ترکیه پیرامون اعاده تروریستهای خارجی به کشورهای مبدا نیز گفت : 7918 نفر را که تبعه 102 کشور مختلف بودند ، از ترکیه اخراج کردیم.خبرهای مرتبط