استقرار تیم های ملی امداد پزشکی در دربهای مرزی ترکیه برای مبارزه با ویروس کرونا

مجموعه ای از اقدامات ویژه در دروازه های مرزی ترکیه علیه کووید-19 انجام شده است.

1367676
استقرار تیم های ملی امداد پزشکی در دربهای مرزی ترکیه برای مبارزه با ویروس کرونا
sinir kapisi koronavirus1.jpg
sinir kapisi koronavirus.jpg

مجموعه ای از اقدامات ویژه در دروازه های مرزی ترکیه که به اروپا باز می شوند علیه نوع جدیدی از کروناویروس (کووید-19) انجام شده است.

در همین امتداد اقداماتی در دروازه های مرزی پازارکوله ، ایپسالا ، حمزه بیلی و کاپیکوله در راستای بخشنامه ای که به امضای سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه رسیده و به دروازه های مرزی ارسال شده ، صورت گرفته است.

در دروازه های مرزی ترکیه با دیگر کشورها، پرسنل ترکیه با پوشیدن ماسک و دستکش اقدامات لازم را انجام می دهند.

همچنین در همه دروازه های مرزی که از طریق آنها روزانه تقریباً 16 هزار مسافر وارد و خارج می شوند ، همه روزه ضد عفونی صورت می گیرد.

تیم های ملی امداد پزشکی (UMKE) نیز برای موارد احتیاطی در گذرگاه های مرزی مستقر شده اند. افرادی که سابقه سفر به کشورهایی را دارند که ویروس در آنها از یک ماه گذشته مشاهده شده است، به تیمهای UMKE انتقال داده می شوند.

در این میان بدنبال مشاهده شدن ویروس کرونا در شهر سلانیک یونان، در دروازه مرزی پازارکوله، دمای بدن تمامی مسافران سنجیده می شود.

همین اقدام در دربهای مرزی ترکیه با کشورهای دیگر از جمله ایران که ویروس کرونا در آنها مشاهده شده است نیز با دقت تمام در حال انجام است.خبرهای مرتبط