خبر فوری - وضعیت در ادلب به نفع ترکیه تغییر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: وضعیت در ادلب به نفع ترکیه تغییر کرد

خبر فوری - وضعیت در ادلب به نفع ترکیه تغییر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه: وضعیت در ادلب به نفع ترکیه تغییر کردخبرهای مرتبط