7 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

هفت تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که در صدد رخنه به منطقه سپر فرات در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند

1367388
7 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

هفت تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که در صدد رخنه به منطقه سپر فرات در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه ای که از طریق حساب توییتر وزرت دفاع ملی ترکیه انتشار یافت، گفته شد، کماندوها 7 تروریست که سعی داشتند از منبج به منطقه سپر فرات رخنه بکنند، از قدرت عمل ساقط کردند.

براساس این اطلاعیه، یکی از تروریستها جزو، به اصطلاح رهبران کادر این سازمان در کوه قندیل می باشد.

از سوی دیگر وزارت کشور اعلام داشت، 5 تروریست از طریق متقاعد ساختن به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

بدین ترتیب شمار تروریستهایی که امسال از طریق متقاعد ساختن تسلیم شده اند، به 48 نفر افزایش یافت.خبرهای مرتبط