ترکیه: در کنار همسایه خود ایران هستیم

"با جناب سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران گفنگو کردیم"

1364082
ترکیه: در کنار همسایه خود ایران هستیم

فخرالدین قوجا وزیر بهداشت طی یک تماس تلفنی با سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران گفنگو کرد.

قوجا در خصوص این تماس تلفنی در صفحه توییتر خود نوشت:

"با جناب سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران گفنگو کردیم. در این گفتگو بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری بین دو کشور به شکل دو جانبه تاکید شد. برای مقابله با این معضل از کشور همسایه خود حمایت می کنیم".خبرهای مرتبط