واکنش عمر چلیک به سخنان رئیس جمهور یونان

چلیک: استفاده از عبارت "اقلیتهای مسلمان یونان" به جای "اقلیتهای ترک مسلمان"، رویکردی نژادپرستانه میباشد.

1361583
واکنش عمر چلیک به سخنان رئیس جمهور یونان

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه به سخنان رئیس جمهور یونان واکنش نشان داد.

وی در رابطه با سخنان پروکوپیس پائولوپولوس، رئیس جمهور یونان طی سفرش به تراکیه غربی، گفت: "استفاده از عبارت "اقلیتهای مسلمان یونان" به جای "اقلیتهای ترک مسلمان"، رویکردی نژادپرستانه میباشد."

عمرچلیک از حساب تویتتری خود به رئیس جمهور یونان واکنش نشان داده نوشت: "استفاده از عبارت "اقلیتهای مسلمان یونان" به جای "اقلیتهای ترک مسلمان"، از سوی رئیس جمهور یونان در سفرش به تراکیه غربی، بسیار نادرست است. انکار هویت اقلیتهای ترک مسلمان رفتاری است که باید محکوم شود."

چلیک همچنین اعلام داشت که رئیس جمهور یونا باید به ارزشهای دموکراتیک احترام گذاشته و اقلیت ترک مسلمان را به شکلی صحیح خطاب کند.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه حملات سیستماتیک علیه هویت ترکهای مسلمان از سوی سیاسیون کشوری که عضو اتحادیه اروپا میباشد را نیز غیر قابل قبول توصیف کرد.خبرهای مرتبط