گوریه آیهان پس از 5 سال دوری دخترش پلدا را در آغوش کشید

بدین ترتیب، تعداد خانواده هایی که با تحصن مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتیک خلق توانستند فرزندان خود را در آغوش بکشند، به 7 نفر رسید

1361034
گوریه آیهان پس از 5 سال دوری دخترش پلدا را در آغوش کشید

یک خانواده دیگر دیاربکری که فرزند آنها توسط سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک ربوده شده بود و برای بازپس گرفتن فرزند خود مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتیک خلق به بست نشسته بودند، با شادی فرزند خود را در آغوش کشیدند.

گوریه آیهان که در اعتراض به ربوده شدن فرزندش توسط سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک در تاریخ 13 ژانویه مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتیک خلق به بست نشسته بود، دیروز با دریافت خبر خوش از سوی سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه، فهمید که دخترش تسلیم نیروهای امنیتی در شانلی اورفا شده است.

گوریه آیهان به همراه دو پسرش به شعبه مبارزه با تروریسم اداره امنیت استان شانلی اورفا رفته و توانست با دخترش پلدا در مرکز پلیس ملاقات کند.

گوریه آیهان توانست پس از 5 سال دوری دخترش پلدا را در اغوش بکشد.

بدین ترتیب، تعداد خانواده هایی که با تحصن مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتیک خلق توانستند فرزندان خود را در آغوش بکشند، به 7 نفر رسید.خبرهای مرتبط