معاون رئیس جمهور ترکیه : دیگر تحمل بسته بودن منطقه ماراش را نداریم

فوآد اوکتای گفت: در پی بسته شدن منطقه ماراش، نیم قرن است که در خصوص پیدایش یک راه حل مذاکره میشود

1360347
معاون رئیس جمهور ترکیه : دیگر تحمل بسته بودن منطقه ماراش را نداریم

 

فوآد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که تا سال 2023 افزایش تعداد توریستها از مرز 70 میلیون را مد نظر قرار داده اند.

اوکتای ضمن شرکت در ضیافتی که از سوی ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی به افتخار وی در یک هتل برگزار شده بود، با اشاره به علت ترتیب عملیات صلح قبرس در سال 1974 گفت: عملیات صلح، با هدف متوقف ساختن خونی که در نتیجه ظلم و ستم دهها ساله جاری شده بود، ترتیب یافت.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در پی بسته شدن منطقه ماراش، نیم قرن است که در خصوص پیدایش یک راه حل مذاکره میشود گفت: شاهد پوسیدن جایی هستیم که به بهشت شباهت دارد. جایی که ساختمان هایش پوسیده شده است. از اینرو برای دادن این پیام با صدای بلند به اینجا آمدیم. کاسه صبر ترکیه، جمهوری ترک قبرس شمالی و ترکهای قبرس دیگر لبریز شده است.

اوکتای با اشاره به اینکه برای جانبخشی دوبار به منطقه نیم قرن دیگر انتظار نخواهند کشید گفت: برای حل این مسائل با قاطعیت تمام فعالیت خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه فعالیت هایی در بخش گردشگری آغاز کرده اند اظهار داشت، امسال در بخش توریسم به مرز 52-53 میلیون نزدیک شده ایم.  تا سال 2023 افزایش تعداد توریستها از مرز 70 میلیون را مد نظر قرار داده ایم.

اوکتای همچنین تاکید کرد که ترکیه برای افزایش شمار توریستهایی که از جمهوری ترک قبرس شمالی به ترکیه سفر میکنند و همچنین افزایش درآمد بخش گردشگری فعالیت میکند.خبرهای مرتبط