ماراش سرزمین تُرک‌های قبرس است

هدف ترکیه محافظت از حقوق و منافع تُرک‌های قبرس به عنوان صاحبان مشترک جزیره، تامین برابری سیاسی و رفع نگرانی‌های امنیتی است

1360081
ماراش سرزمین تُرک‌های قبرس است

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه: بخش اعظم اراضی ماراش وقفی است، این زمین‌های وقفی تا دهه 1950 توسط دولت استعماری انگلیس به طور غیرقانونی به اشخاص ثالث منتقل شدند و اسناد بایگانی نیز موجود است. در این خصوص کوچکترین شک و شبهه‌ای مطرح نیست.

اوکتای در ادامه تصریح کرد: تلاش های انجام شده برای باز کردن منطقه «ماراش» قبرس اثبات این موضوع که تُرک‌های قبرس وضعیت موجود را نخواهند پذیرفت. باز کردن منطقه ماراش تنها در حرف نخواهد بود.  برای ما مهم محافظت از حقوق و منافع تُرک‌های قبرس به عنوان صاحبان مشترک جزیره، تامین برابری سیاسی و رفع نگرانی‌های امنیتی است. ترکیه به غیر از این، هیچ مسئله‌ یا هدف پنهانی ندارد.

وی افزود: ماراش خاک جمهوری ترک قبرس شمالی است. اقدام ترک‌های قبرس برای اقتصاد و رفاه خود قانونی است. هدف از باز کردن منطقه بسته ماراش هرگز ایجاد مسائل جدید نیست، بلکه رفع مسائل موجود براساس قانون است. مردم ترکیه و تُرک‌های قبرس به هیچ عنوان این وضعیت را سرنوشت خویش تلقی نمی‌کنند و آماده برهم زدن آن هستند.خبرهای مرتبط