شش تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شد

اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه

1359427
شش تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شد

شش تروریست منسوب به سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " که در منطقه قندیل در شمال عراق تثبیت گردید، با عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شد.

وزارت دفاع ملی ترکیه از حساب توییتر خود اعلام کرد : در نتیجه فعالیت های تجسس و اکتشاف نیروهای مسلح ترکیه در منطقه قندیل تروریستهای عضو سازمان تجزیه طلب و جنایتکار " پ ک ک " تثبیت گردید.

در پی عملیات نیروهای هوایی ترکیه این تروریستها از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیات ضد تروریستی در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط