عده کثیری از عناصر رژیم اسد از قدرت عمل ساقط شد

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1359211
عده کثیری از عناصر رژیم اسد از قدرت عمل ساقط شد

شصت و سه عنصر وابسته به رژیم بشار اسد در شهر ادلب سوریه از قدرت عمل ساقط گردید. 

وزارت دفاع ملی ترکیه با استناد به اطلاعات دریافتی از منابع مختلف در ادلب اعلام کرد : 63 عنصر وابسته به رژیم سوریه از قدرت عمل ساقط شده است . خبرهای مرتبط