42 نفری که از چین به آنکارا آورده شده بودند، از قرنطینه ترخیص شدند

مدت قرنطینه 42 نفری که بدلیل شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، 2 هفته پیش به آنکارا آورده شدند، به پایان رسید

42 نفری که از چین به آنکارا آورده شده بودند، از قرنطینه ترخیص شدند

مدت قرنطینه 42 نفری که بدلیل شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین، 2 هفته پیش به آنکارا آورده شدند، به پایان رسید.

فخرالدین کوجا وزیر بهداری ترکیه اظهار داشت، با آغاز از روز اول، هز 3 روز یکبار تمامی آزمایشات انجام گرفته و نتیجه تمامی تست ها نیز منفی بود.

کوجا با اشاره براینکه، 42 مسافر می توانند منبعد به زندگی عادی خود ادامه بدهند، ابراز داشت، نیازی برای کنترل وجود نداشته و شورای علمی پیشنهادی در این زمینه ندارد.

وزیر بهداری گفت، کیت داخلی مورد استفاده در تثبیت ویروس کرونا در راستای طلب ها صادر خواهد شد.

شهروندان ترک در شهر ووهان چین در اول ماه فوریه با یک هواپیمای آمبولانس متعلق به نیروهای مسلح ترکیه به آنکارا آورده شده بودند.

این افراد بمدت 14 روز در اتاقهای یک نفره تحت نظر قرار گرفتند.

افراد مذکور در پایان این مدت از بیمارستان قرنطینه ترخیص شدند.خبرهای مرتبط