وزیر دفاع ملی ترکیه: کسی قدرت ما را آزمایش نکند

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، اعلام داشت، در صورت جلوگیری از اعزام تجهیزات نظامی به شهر ادلب سوریه، برخورد لازمه انجام خواهد شد

1355986
وزیر دفاع ملی ترکیه: کسی قدرت ما را آزمایش نکند

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، اعلام داشت، در صورت جلوگیری از اعزام تجهیزات نظامی به شهر ادلب سوریه، برخورد لازمه انجام خواهد شد.

آکار تحولات اخیر در سوریه و مدیترانه شرقی را ارزیابی کرد.

وی با اعلام اینکه نقشه B وC  ترکیه در خصوص ادلب آماده میباشد، گفت: "ما درخواستهای مشروع خود را به زبان آوردیم. حتی به اندازه ذره ای نیز اجازه نمیدهیم حقمان پایمال شود. ولی در صورتی که توافقنامه ها نقض گردند، ما نیز نقشه B و C خود را پیاده خواهیم کرد."

وی افزود: "در رابطه با ارسال تجهیزات نظامی، دوستان مسئول، با مخاطبان روس خود به شکلی هماهنگ کار مینند. در صورتی که علی رغم همه اینها ممانعتی به میان آید، به وضوح میگوییم که برخورد لازمه را انجام خواهیم داد."

از سوی دیگر وزیر آکار، تاکید کرد که به یک عمل انجام شده در مدیترانه شرقی نیز اجازه نخواهند داد.

وی با ابراز اینکه تصمیماتی که ترکیه در آنها داخل نمیباشد، هیچ شانسی برای بقا ندارند، افزود: "در قبرس، در مدیترانه شرقی و اژه، به یک عمل انجام شده اجازه نخواهیم داد. در قبرس به حمایت از حقوقمان ادامه خواهیم داد. کسی قدرت ما را آزمایش نکند."خبرهای مرتبط