واکنش سخنگوی حزب عدالت و توسعه به پاره کردن پرچم ترکیه از سوی نماینده یونانی نژادپرست

چلیک: نماینده مجلس یونانی فاشیست که به پرچم کشورمان در پارلمان اروپا بی احترامی کرده است، تنها بی شخصیتی خود را نشان داد.

1350399
واکنش سخنگوی حزب عدالت و توسعه به پاره کردن پرچم ترکیه از سوی نماینده یونانی نژادپرست

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه به پاره کردن پرچم ترکیه از سوی لوآنیس لاگوس نماینده مجلس یونانی نژادپرست در پارلمان اروپا، واکنش نشان داد.

چلیک در حساب تویتتری خود پیغامی منتشر کرده و گفت: "نماینده مجلس یونانی فاشیست که به پرچم کشورمان در پارلمان اروپا بی احترامی کرده است، تنها بی شخصیتی خود را نشان داد. افکار نژادپرست و مسموم که قادر به درک مفهوم افتخار به پرچم نمیباشند، نمیتوانند با بی احترامی به پرچممان، به آن صدمه وارد کنند. یک چنین نمایش نژادپرستی و فاشیستی ضد اسلامی و دشمنانه با ترکیه در پارلمان اروپا نیز بسیار ناامید کننده است. اگر پارلمان اروپا به جای توسعه دموکراسی، تسلیم نژادپرستی گردد، به شکل آدرسی برای افرادی که ارزشهای اروپا را نابود میکنند، در خواهد آمد. پارلمان اروپا باید در رابطه با این فاشیست که به پرچممان بی احترامی کرده است، امور لازمه را انجام دهد و تدابیر لازمه را اتخاذ کند. پرچم کشورمان به عنوان نشانه استقلال وطنمان و همچنین برای یادآوری ارزشهای عالی بشریت در همه جای جهان، با غرور به اهتزار ادامه خواهد داد."

عمر چلیک با ابراز اینکه "آن فاشیست بی شخصیت در پارلمان اروپا با بی احترامی به پرچم کشورمان به همه مللی که در آنجا حضور دارند، بی احترامی کرده است."، گفت: "ما بی احترامی به پرچم کشورمان و همچنین پرچم دیگر کشورها را قبول نمیکنیم. آن یونانی نژادپرست با این بی احترامی به پرچم همه مللی که در آنجا حضور داشتند، حمله کرده است. پارلمان اروپا باید رفتار این فاشیست را به عنوان بی احترامی به خود نیز ارزیابی نماید. آن فاشیست اهتزاز پر افتخار پرچم کشورمان در مدیترانه شرقی و اژه را به وفور خواهد دید."

در این میان ناچو سانچز نماینده مجلس اسپانیا که گزارشگر ترکیه در پارلمان اروپا میباشد، از ترکیه حمایت کرد.

سانچز در حساب سایتهای اجتماعی خود نوشت: "وجود این موضع راست گرایانه افراطی علیه اسلامیت را در بروکسل نمیخواهیم."

از سوی دیگر این حادثه، اولین حادثه به میان آمده از سوی لاگوس نژادپرست نمیباشد.

لاگوس از سال 2013 تاکنون به همراه رهبر حزب طلوع طلایی به اتهام عضویت در سازمان جرم، محاکمه میشود.

نماینده مجلس نژادپرست که با شرط کنترل قضایی آزاد میباشد، ممنوعیت سفر خارجی نیز دارد.

لاگوس به دلیل انتخاب شدن برای پارلمان اروپا، تنها اجازه سفر به بروکسل، استرازبورگ و لوکزامبورگ را دارد.خبرهای مرتبط