دیپلماسی تلفنی وزیر امور خارجه ترکیه

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین بطور تلفنی گفتگو کرد

1349858
دیپلماسی تلفنی وزیر امور خارجه ترکیه

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین بطور تلفنی گفتگو کرد.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک ، چاووش اوغلو با وزیر امور خارجه فلسطین مکالمه تلفنی انجام داد.

در رابطه با محتوای این گفتگوی تلفنی اطلاعاتی ارائه نگردید.

وزیر امور خارجه ترکیه با وزیر امور خارجه ایتالیا نیز بطور تلفنی گفتگو نمود.

منابع دیپلماتیک می گویند : در گفتگوی تلفنی چاووش اوغلو و وزیر امور خارجه ایتالیا موضوعاتی مانند وضعیت لیبی و مدیترانه شرقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.خبرهای مرتبط