مقاله جنجالی روزنامه اسرائیلی در مورد حاکان فیدان

یک روزنامه چاپ اسرائیل، مقاله ایی جنجالی منتشر کرد

1348853
مقاله جنجالی روزنامه اسرائیلی در مورد حاکان فیدان

یک روزنامه چاپ اسرائیل، مقاله ایی جنجالی منتشر کرد.

در این مقاله ، حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه مورد هدف قرار گرفت.

در این مقاله ادعاهای بی مسندی در مورد حاکان فیدان مطرح گردید.

روزنامه " Makor Rishon   " که با نزدیکی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شناخته می شود ، مقاله ایی تحت عنوان " سلطان و سلیمانی " منتشر کرد.

در این مقاله منتشره در روزنامه راست گرای افراطی با امضای " Pazit Rabin " حاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه مورد هدف قرار گرفت.

در مقاله مذکور ادعا گردید :  فیدان به قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که در حمله هوایی آمریکا به عراق کشته شد، بسیار شباهت داشته و هر دو نیز در عراق و سوریه بنام کشورهایشان جنگهای نیابی به پیش می برند.

در مقاله روزنامه جملات جنجالی مانند : حالا که قاسم سلیمانی زیر خاک مدفون شده است ، دیگر وقت رسیده است تا به توطئه های حاکان فیدل رئیس سازمان اطلاعات ملی که دوقلوی او است متمرکز شویم.خبرهای مرتبط