تبادل برنامه بین کشورهای ترک

شورای ترک اقدام به تشویق ساخت برنامه‌هایی با تم عادتهای فرهنگی مشترک دنیای ترک، شخصیتها و متفکرین برجسته و ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی می کند

تبادل برنامه بین کشورهای ترک

شورای همکاریهای کشورهای ترک(شورای ترک) با هدف پویایی زبان و فرهنگ ترک و تبادل اخبار بین دنیای ترک، کشورهای عضو را به همکاری در زمینه ارتباطات تشویق می کند.

شورا با هدف توسعه همکاریهای رسانه‌ای و پخش برنامه‌هایی با درونمایه موضوعات مربوط به جهان ترک اقدام به تشویق ساخت برنامه‌هایی با تم عادتهای فرهنگی مشترک دنیای ترک، شخصیتها و متفکرین برجسته و ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی می کند.

در این چهارچوب تلویزیون ملی قزاقستان و قزقیزستان دو کشور عضو شورا، آغاز به پخش برنامه از طریق ماهواره تورک‌ست کردند.

در چهارچوب قرارداد منعقد شده با تورک‌ست، قازاق تی‌وی با برنامه‌هایی به زبانهای تورکی قزاقی، روسی، انگلیسی و تورکی قرقیزی و آلا توو 24 تی‌وی کانال خبری ملی 24 ساعته قرقیزستان می توانند از طریق تورک‌ست آ3 برای بینندگان خود در ترکیه هم برنامه پخش کنند.

یه علاوه شورای ترک که فعالیتهایی در جهت برقراری روابط سازمانی بین دنیای ترک دارد، به تحقق پروژه‌های مهم با کانال تی‌آر‌تی آواز و حمایت از برنامه‌ها و فعالیتهای این کانال ادامه می دهد.

در راستای تصمیم تبادل محتوا از طریق آدرس اف‌تی‌پی مشترک که از طرف تی ‌آر‌تی آواز تاسیس شده، کانالهای تلویزیونی کشورهای عضو، اقدام به تبادل برنامه‌های مختلف و متنوع با همدیگر می کنند.

علاوه بر برنامه های راه ابریشم مدرن، فیلم تبلیغاتی اوش، پایتخت فرهنگی جهان ترک، در مسیر ریشه‌ها، احمد جواد روح یک ملت، برنامه های دیگری نیز از کشورهای عضو تهیه شده است.خبرهای مرتبط