گفتگوی تلفنی ابراهیم کالین و رابرت اوبراین

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحد آمریکا بطور تلفنی گفتگو کرد

1342309
گفتگوی تلفنی ابراهیم کالین و رابرت اوبراین

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحد آمریکا بطور تلفنی گفتگو کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد : در این گفتگوی تلفنی حوادث واقع در سوریه و لیبی ، اجلاس برلین و اهمیت رعایت تفاهمنامه ادلب و مقررات آتش بس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه تاکید نمود : در گفتگوی تلفنی با رابرت اوبراین پیرامون متقاعد ساختن طرفین متخاصم در لیبی برای اجرای مقررات آتش بس به اتفاق نظر رسیدیم.خبرهای مرتبط