جهت برقراری صلح در ادبی و لیبی تلاش می کنیم

آتش‌بس در ادلب و لیبی در حال اجرا است. از آتش‌بس حمایت می کنیم.

جهت برقراری صلح در ادبی و لیبی تلاش می کنیم

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه اظهار داشت: آتش بس در منطقه ادلب سوریه در حال اجرا است و ما از آتش‌بس حمایت می کنیم.

وزیر دفاع ملی آکار تاکید کرد که آتش بس در منطقه ادلب سوریه و لیبی در حال احراست.

وزیر دفاع ملی ترکیه با بیان اینکه آتش بس در ادلب و لیبی تا حد زیادی اعمال شده است، گفت: امیدوار هستیم که صلح و ثبات هر چه زودتر در ادلب و لیبی برقرار شود.

آکار افزود: آتش‌بس در ادلب و لیبی در حال اجرا است. از آتش‌بس حمایت می کنیم.خبرهای مرتبط