اردوغان به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت رئوف دنکتاش پیامی انتشار داد

رئیس جمهوری ترکیه از مرحوم دنکتاش قدردانی کرده و از وی با رحمت و احترام یاد کرد

1339918
اردوغان به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت رئوف دنکتاش پیامی انتشار داد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در هشتمین سالگرد درگذشت رئوف دنکتاش رئیس جمهور موسس جمهوری ترک قبرس شمالی پیامی برای قدردانی از وی انتشار داد. 

رئیس جمهوری ترکیه از دنکتاش با رحمت و احترام یاد کرده و از حساب توییتر خود چنین نوشت : از مرحوم رئوف دنکتاش رئیس جمهور موسس جمهوری ترک قبرس شمالی که عمر خود را وقف دعوی قبرس نمود ، در هشتمین سالگرد درگذشت اش با احترام و رحمت یاد می کنم. خبرهای مرتبط