خطوط هوایی ترکیه و پگاسوس به ایران و عراق پرواز نخواهند کرد

هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه و پگاسوس، عراق و ایران را از مسیر سفر خود خارج کردند.

1337555
خطوط هوایی ترکیه و پگاسوس به ایران و عراق پرواز نخواهند کرد

خطوط هوایی ترکیه به دلیل تنش موجود میان ایران و ایالات متحده امریکا، پروازها به عراق و ایران را امروز تا ساعت 21:00 به وقت محلی، متوقف نمود.

خطوط هوایی پگاسوس نیز اعلام داشت که پروازهایش به ایران و عراق را متوقف کرده است.

در این چهارچوب، هواپیماهای خطوط هوایی ترکیه و پگاسوس، عراق و ایران را از مسیر سفر خود خارج کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، دو شرکت خطوط هوایی، بنا به تدابیر امنیتی از حریم هوایی عراق و ایران استفاده نخواهند کرد.خبرهای مرتبط