ترکیه به شهروندان الجزایر معافیت ویزایی اعطا کرد

حکم صادره از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری امضا شده و در روزنامه رسمی منتشر شد

1330377
ترکیه به شهروندان الجزایر معافیت ویزایی اعطا کرد

ترکیه به شهروندان الجزایر معافیت ویزایی اعطا کرد.

بر اساس حکمی که با امضای رجب طیب اردوغان در روزنامه رسمی منتشر شد، به اتباع زیر 15 سال و بالای 65 سال حامل پاسپورت عمومی کشور الجزایر معافیت ویزایی اعطا می شود.

این افراد می توانند در سفر توریستی بمدت 90 روز از این معافیت برخوردار شوند.

این حکم بر اساس ماده 18 قانون شماره 6458 خارجیان و حفاظت بین المللی صادر شد.خبرهای مرتبط