آکار: توافقنامه انجام شده با لیبی، در چهارچوب حقوق بین المللی بوده است

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، ابراز داشت که توافقنامه انجام شده با لیبی، در چهارچوب حقوق بین المللی بوده است

1328664
آکار: توافقنامه انجام شده با لیبی، در چهارچوب حقوق بین المللی بوده است

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، ابراز داشت که توافقنامه انجام شده با لیبی، در چهارچوب حقوق بین المللی بوده است.

آکار در مراسم اهدای مدال و جوایز واحد موفق و پرسنل نظامی، که در وزارت دفاع ملی برگزار گردید، شرکت کرد.

وی با تاکید بر اینکه تنها هدف در شمال عراق و سوریه، تروریستها میباشدف گفت: "تبعیض میان گروههای قومی و دینی در آنجا مورد بحث نمیباشد. علیه اعراب، کردها، آرامیها، کلدانیان، یهودیان و مسیحیان، هیچ موضع و را تصمیمی نداریم. عملیات، هرگز مورد بحث نمیباشد. در این رابطه فتنه گریهای بسیاری موجود است."

وزیر دفاع ملی با بیان اینکه در رابطه با ترکیه در حین عملیات اطلاعات غلط بسیاری موجود بوده است، اظهار داشت که در سایتهای اجتماعی نیز اطلاعات نادرستی وجود دارد و افزود: "بسان این است که بگویند، از سلاحهای شیمیایی استفاده میکنند. تا این حد پست و رسوا کننده سخن میگویند. نیروهای مسلح ترکیه، هرگز از سلاحهای شیمیایی استفاده نمیکند و حتی تجهیزاتی برای پرتاب آنها ندارند. در این رابطه هیچ انتشاراتی، طرحی، قراردادی، هیچ چیزی وجود ندارد."

آکار همچنین ابراز داشت که دعوی ترکیه هم در میدان و هم به شکلی بی وقفه ادامه خواهد داشت.

وی با اظهار اینکه برای پایان دادن به درام انسانی در منطقه ادلب سوریه، به فعالیت میپردازند، ابراز داشت که از طرفی برای متوقف نمودن قتل عام انسانها از سوی رژیم اسد تلاش کرده و از سویی نیز برای کاهش مشکلات مردم منطقه، تلاش میکنند.

وزیر دفاع ملی با تاکید بر اینکه در کنار همه این فعالیتها، ترکیه تلاشهایش در راستای دفاع از حق، حقوق و منافعش در دریاها را نیز با ثبات ادامه میدهد، گفت: "در این رابطه، به اتخاذ تصمیماتی بدون اجازه ما و زیر پا گذاشتن حق و حقوقمان،اجازه نخواهیم داد."

وی با اشاره به توافقنامه امضا شده با لیبی نیز گفت: "کاملا در چهارچوب حقوق بین المللی انجام شد. در این نقطه هیچ تفاوتی وجود ندارد. کسانی که متوجه نمیباشند، باید متوجه شوند."خبرهای مرتبط