دیدار وزیر دفاع ملی ترکیه و اوگاندا

وزیر دفاع ملی ترکیه با وزیر دفاع اوگاندا دیدار کرد.

دیدار وزیر دفاع ملی ترکیه و اوگاندا

وزیر دفاع ملی ترکیه با وزیر دفاع اوگاندا دیدار کرد.

خلوصی آکارا از وزیر میهمان طی مراسمی نظامی در وزارت دفاع ملی، پیشواز کرد.

پس از امضای دفتر ویژه وزارت از سوی وزیر دفاع اوگاندا، دو وزیر گرد هم آمدند.

در این دیدار، همکاریها در بخش نظامی، منطقه ای و صنایع دفاعی، مورد بررسی قرار گرفت.خبرهای مرتبط