ترکیه به مبارزه بی امان با ترویست ها ادامه می دهد

4 تروریست در نتیجه عملیات در منطقه روستایی توتاک آغری به هلاکت رسیدند

1318918
ترکیه به مبارزه بی امان با ترویست ها ادامه می دهد

4 تروریست در عملیاتی که در منطقه روستایی توتاک آغری برگزار شد، به هلاکت رسیدند.

براساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، نیروهای ژاندارمری اقدام به ترتیب عملیات در مناطق خارج از شهر استان آغری کردند.

در طی این عملیات، بین نیروهای ژاندارمری و گروهی از تروریست ها درگیری مسلحانه رخ داد.

در این درگیری 4 تروریست به هلاکت رسیدند.

سه تروریست عضو سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " که از شمال عراق گریختند، در سیلوپی تسلیم نیروهای امنیتی شدند. 

در بیانیه منتشره از حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : در نتیجه عملیات موفقیت آمیز و قاطعانه نیروهای مسلح ترکیه ، روند اضمحلال و فروپاشی در بنیه سازمان تروریستی " پ ک ک " ادامه دارد. 

در این بیانیه تاکید شده است: سه تروریست عضو سازمان تجزیه طلب "پ ک ک " با فرار از پناهگاههای خود در شمال عراق در سیلوپی تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند. خبرهای مرتبط