خبرفوری : اردوغان : حزب سیریزا ، پناهگاه پ ک ک / ی پ گ ، فتو و حزب چپ گرای  DHKP-C

رجب طیب اردوغان : حزب سیریزا  به پناهگاه ، پ ک ک / ی پ گ ، فتو و حزب چپ گرای DHKP-C در یونان مبدل شده است

1318356
خبرفوری : اردوغان : حزب سیریزا ، پناهگاه پ ک ک / ی پ گ ، فتو و حزب چپ گرای  DHKP-C

رجب طیب اردوغان : حزب سیریزا  به پناهگاه ، پ ک ک / ی پ گ ، فتو و حزب چپ گرای DHKP-C در یونان مبدل شده است. خبرهای مرتبط