تاکید وزارت دفاع به کنترل کامل سیاسی ترکیه در ناتو

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

تاکید وزارت دفاع به کنترل کامل سیاسی ترکیه در ناتو

وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ناتو یک نهاد مهم سیاسی، نظامی است که کشورمان در آن کنترل سیاسی کاملی دارد.

در این بیانیه همچنین آمده است: ناتو هنوز پیمانی قابل اعتماد و بازدارنده است که می تواند پایدار باشد. ترکیه مسئولیت دفاع از ارزش‌های مشترک با متحدان خود را با شایستگی هرچه تمام انجام می‌دهد.

در بیانیه مذکور تصریح شده است: نیروهای مسلح کشور سال 2019 در 23 رزمایش ناتو با دو هزار و 414 پرسنل شرکت کردند. در سال 2020 نیز در رزمایش های مشترک حضور خواهیم یافت.

از سوی دیگر در اطلاعات ارائه شده از سوی منابع امنیتی در مورد وتوی طرح های امنیتی ناتو اعلام گردید : روند رعایت اصول و مقررات بشکلی طبیعی ادامه دارد. عباراتی از قبیل ترکیه تهدید می کند، غیر قابل قبول است. ما نیروی مهم ناتو هستیم. احدی نمی تواند یاری های ما به ناتو را زیر سوال ببرد. ترکیه با یاری هایی که انجام می دهد در مرکز ناتو قرار دارد. 

 خبرهای مرتبط