تاکید اردوغان به پتانسیل تجاری ترکیه در خارج از کشور

رئیس جمهوری گفت: ترکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد.

تاکید اردوغان به پتانسیل تجاری ترکیه در خارج از کشور

اردوغان طی سخنانی در برنامه ویزیونر 19 که از سوی انجمن کارفرمایان و صنعتگران مستقل ترکیه (موسیاد) در مرکز کنگره خلیج برگزار شده بود، اعلام کرد، ترکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد.

اردوغان با اشاره به تولید کاربید بور در ترکیه گفت: بور را که قبلا به صورت ماده خام و با ارزش افزوده بسیار پایین میفروختیم، توسعه داده و به یک محصول تبدیل کردیم. اکنون نیز شروع به تولید کاربید بور کردیم که در هلی کوپترها، هواپیماها و لباس سربازان به عنوان زره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهوری در ادامه سخنانش اعلام کرد که در سال 2022، ماهواره مخابراتی ترکست 6A وارد عمل خواهد شد.خبرهای مرتبط