تاکید اردوغان به پتانسیل تجاری ترکیه در خارج از کشور

رئیس جمهوری گفت: ترکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد.

1313666
تاکید اردوغان به پتانسیل تجاری ترکیه در خارج از کشور

اردوغان طی سخنانی در برنامه ویزیونر 19 که از سوی انجمن کارفرمایان و صنعتگران مستقل ترکیه (موسیاد) در مرکز کنگره خلیج برگزار شده بود، اعلام کرد، ترکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد.

اردوغان با اشاره به تولید کاربید بور در ترکیه گفت: بور را که قبلا به صورت ماده خام و با ارزش افزوده بسیار پایین میفروختیم، توسعه داده و به یک محصول تبدیل کردیم. اکنون نیز شروع به تولید کاربید بور کردیم که در هلی کوپترها، هواپیماها و لباس سربازان به عنوان زره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهوری در ادامه سخنانش اعلام کرد که در سال 2022، ماهواره مخابراتی ترکست 6A وارد عمل خواهد شد.خبرهای مرتبط