ترکیه از یونان خواست تا راه همکاری را بر گزیند

آکسوی به اظهارات کریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان بر علیه ترکیه بطور کتبی پاسخ داد

ترکیه از یونان خواست تا راه همکاری را بر گزیند

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه ، یونان را دعوت کرد تا بجای بیانات بر علیه ترکیه راه ، همکاری با ترکیه را بر گزیند.

آکسوی به اظهارات کریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان بر علیه ترکیه بطور کتبی پاسخ داد.

وی ضمن اشاره به اینکه سخنان بی مسند و ناخوشایند میتسوتاکیس نمونه دیگری از تلاش های یونان برای تحریف وقایع می باشد گفت : در سایه تدابیر متخذه از سوی ترکیه 94 درصد مهاجرت های غیر قانونی به اروپا کاهش یافته است.

حامی آکسوی در ادامه تاکید کرد : اقدام کشورهای واقع در مسیر راههای مهاجرتی و یونان با اجرای سیاست مهاجرتی تحمل صفر و به هیچ شمردن حقوق این افراد رفتاری غیر انسانی نمی باشد. کشورهای متضرر از مهاجرت و یونان بویژه باید برای از میان برداشتن علل ترغیب کننده مهاجرت از کشورهای منبع تلاش بخرج دهند.

وی ضمن اشاره به اینکه ترکیه از بیش از 4 میلیون انسان آواره از خانه و کاشانه خئد میزبانی می کند اعلام داشت : مخاطبین یونانی و جامعه بین المللی باید بدانند که متحمل شدن بار سنگین مهاجران که یک مشکل جهانی است به تنهایی از سوی ترکیه با حقانیت مغایرت دارد.

حامی آکسوی ضمن اشاره به اینکه حتی اگر میتسوتاکیس نخواهد که ببیند و یا بداند ، باز پس رانده شدن مهاجرین بی رویه در مرز از سوی مقامات یونانی ادامه دارد افزود : این افراد در نتیجه به هیچ شمرده شدن ارزشهای اروپا در معرض رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه تصریح کرد بهتر است به یونان یادآوری کنیم که بجای تبلیغات بر علیه ترکیه راه همکاری را بر گزیند زیرا این نتایج موثرتری در پی خواهد داشت.

از حکومت یونان دعوت می کنیم تا شرایط غیر انسانی مهاجرین را که از سوی نهادهای بین المللی تثبیت شده، بهبودی بخشیده ، از  شرایط بد مهاجرین ، کودکان و نوزادان آنها که نمی توانند کمک لازمه را دریافت کنند، ممانعت کرده ، و فراموش نکند که این افراد دارای حقوق و آزادی های ناشی از حقوق بین المللی هستند. یونان باید به راندن مهاجرین بشکلی مغایر با حقوق بین المللی پایان داده ، بر علیه آنان از سلاح استفاده نکرده و از رفتار غیر انسانی اجتناب ورزد . از این کشور  می خواهیم تا به اعتقادات مهاجرین ، ارزشهای انسانی و ارزشهای مشترک اروپا ارج نهد.خبرهای مرتبط