رکورد کاشت بیشترین درخت جهان در ترکیه شکسته شد

رکورد کاشت بیشترین درخت جهان طی یک ساعت در استان چوروم ترکیه به ثبت رسید

رکورد کاشت بیشترین درخت جهان در ترکیه شکسته شد

شیدا سوباشی گمیجی، نماینده رکوردهای جهانی گینس در ترکیه گفت: رکورد کاشت بیشترین نهال طی یک ساعت با کاشت 303 هزار و 150 اصله نهال در استان چوروم به وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه تعلق گرفت.

بکیر پاکدمیرلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه با اشاره ثبت رکوردی جدید در زمینه کاشت بیشترین درخت طی یک ساعت در دوشنبه 11 نوامبر، تصریح کرد: دیروز همگی شاهد ثبت رکورد گینس در چوروم بودیم. دیروز موفق به شکست رکورد پیشین کاشت بیشترین درخت طی یک ساعت که با 232 هزار و 647 درخت در اندونزی رقم خورده بود، شدیم.

وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه همچنین با بیان اینکه روز گذشته در 2023 منطقه کشور 11 میلیون اصله نهال در سرتاسر ترکیه کاشته شده اند، گفت که این تعداد درخت با مشارکت یک میلیون تن کاشته شده اند.

گفتنی است مراسم کاشت نهال در چارچوب کمپین «11 میلیون درخت؛ امروز نهال، فردا اکسیژن» دوشنبه یازدهم نوامبر 2019 راس ساعت 11 صبح به‌صورت همزمان در 81 استان ترکیه برگزار شد.خبرهای مرتبط