دیدار وزیر دفاع ترکیه با نماینده ویژه امریکا در امور سوریه و سفیر امریکا در آنکارا

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور سوریه و دیوید سترفیلد سفیر امریکا در آنکارا را به حضور پذیرفت.

1303183
دیدار وزیر دفاع ترکیه با نماینده ویژه امریکا در امور سوریه و سفیر امریکا در آنکارا

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور سوریه و دیوید سترفیلد سفیر امریکا در آنکارا را به حضور پذیرفت.

بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی، به ریاست یونوس امره کاراعثمان اوغلو معاون وزیر دفاع ملی و جیمز جفری نماینده ویژه امریکا در امور سوریه، دیدار میان هیئتها انجام شد.

در این دیدار، جزئیات مرتبط با توافقنامه ای که روز 17 اکتبر با ایالات متحده امریکا امضا شد، مورد بررسی قرار گرفت.

پس از دیدار میان هیئتها، آکار وزیر دفاع ملی تریکه با جفری نماینده ویژه امریکا در امور سوریه و سترفیلد سفیر امریکا در آنکارا، دیدار کرد.خبرهای مرتبط