ترکیه آغاز به بازگرداندن اعضای سازمان تروریستی داعش به کشورهایی که شهروندش میباشند، میکند

وزیر کشور ترکیه ابراز داشت که اعضای سازمان تروریستی داعش از روز دوشنبه به کشورهایی که شهروند آن میباشند، بازگردانده خواهند شد.

ترکیه آغاز به بازگرداندن اعضای سازمان تروریستی داعش به کشورهایی که شهروندش میباشند، میکند

سلیمان سویلو  وزیر کشور ترکیه ابراز داشت که اعضای سازمان تروریستی داعش از روز دوشنبه به کشورهایی که شهروند آن میباشند، بازگردانده خواهند شد.

ترکیه آغاز به بازگرداندن اعضای سازمان تروریستی داعش به کشورهایی که شهروندش میباشند، میکند.

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در یک مراسم افتتاحیه در آنکارا سخنرانی کرده و گفت: "هم اکنون ما آنها را به کشورهایشان بازخواهیم گرداند. از روز دوشنبه آغاز میکنیم."

سویلو با اشاره به از پای درآوردن دو تروریست از اعضای لیست قرمز سازمان تروریستی پ ک ک نیز گفت: "سردمداران سازمان تروریستی پ ک ک ناراحت شده اند. دراینجا به ملتمان قول میدهیم که سردمداران این سازمان تروریستی را از مار سیاه، به مارمرده تبدیل خواهیم کرد."

وزیر کشورترکیه همچنین ابراز داشت که ترکیه بدون تفاوت میان سازمانهای تروریستی، به نام بشریت و به شکلی با غرور و افتخار به مبارزه ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط