عملیات نظامی کران ـ 5 در دیاربکر، موش و بینگول ترکیه

وزارت کشور ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1302644
عملیات نظامی کران ـ 5 در دیاربکر، موش و بینگول ترکیه

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد : در مناطق روستایی دیاربکر، بینگول و موش عملیات ضد تروریستی کران ـ 5 بر علیه عناصر وابسته به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " آغاز شده است.

در این بیانیه آمده است : عملیاتی که در منطقه شن یایلا در خط میانی استانهای دیاربکر ـ موش و بینگول آغاز شده ، از سوی نیروهای وابسته به  نیروی ژاندارمری دیاربکر و تونجلی و بمنظور ممانعت از تاسیس پایگاههای نظامی زمستانی از سوی سازمان تجزیه طلب در منطقه و همچنین خنثی سازی عناصر تروریستی که لانه گیری آنها در منطقه تثبیت شده ، ترتیب می یابد.

در این عملیات ضد تروریستی 2625 پرسنل و 179 تیم عملیاتی متشکل از کماندوهای مامور خدمت در فرماندهی ژاندارمری استانهای دیاربکر، موش و بینگول، تیم ویژه ژاندارمری ، تیم های ضد تروریستی پلیس و محافطین روستایی شرکت دارند.خبرهای مرتبط