خبر فوری - وزیر کشور ترکیه: بازپس دادن اعضای داعش دوشنبه آغاز خواهد شد

سویلو: بازپس دادن اعضای سازمان تروریستی داعش، دوشنبه آغاز خواهد شد

1302937
خبر فوری - وزیر کشور ترکیه: بازپس دادن اعضای داعش دوشنبه آغاز خواهد شد

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اعلام داشت که بازپس دادن اعضای سازمان تروریستی داعش، دوشنبه آغاز خواهد شد.خبرهای مرتبط