تلفن تبریک چاووش اوغلو به همتای رومانیایی اش

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به وزیر امور خارجه جدید رومانی تبریک گفت

1302208
تلفن تبریک چاووش اوغلو به همتای رومانیایی اش

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به " Bogdan Aurescu " وزیر امور خارجه جدید رومانی تبریک گفت. 

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک ، چاووش اوغلو با وزیر امور خارجه جدید رومانی بطور تلفنی گفتگو کرد. 

چاووش اوغلو در این گفتگوی تلفنی به همتای رومانیایی خود بعلت مقام جدید تبریک گفت. خبرهای مرتبط