خبرفوری ـ اردوغان : تروریستها هنوز هم در منطقه امن هستند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه : تروریستها هنوز هم در منطقه امن به موجودیت خود ادامه می دهند

1300556
خبرفوری ـ اردوغان : تروریستها هنوز هم در منطقه امن هستند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه : تروریستها هنوز هم در منطقه امن به موجودیت خود ادامه می دهند. خبرهای مرتبط