عملیات ضد تروریستی در موش و دیاربکر

وزارت کشور ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1297848
عملیات ضد تروریستی در موش و دیاربکر

در عملیات ضد تروریستی نیروهای وابسته به فرماندهی ژاندارمری استان موش در مناطق روستایی این استان با پشتیبانی هوایی، دو تروریست و در مناطق روستایی شهرستان لیجه استان دیاربکر نیز یک تروریست از قدرت عمل ساقط گردید. 

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه اعلام گردید : در چهارچوب عملیات ضد تروریستی در مناطق مختلف کشور با نیروهای وابسته به فرماندهی ژاندارمری استان موش با پشتیبانی هوایی دو تروریست از قدرت عمل ساقط شد. 

در عملیات نیروهای ژاندارمری استان دیاربکر نیز یک تروریست از قدرت عمل ساقط گردید. 

بموجب اطلاعیه صادره ، عملیات نیروهای امنیتی بر علیه تروریستها ادامه دارد. خبرهای مرتبط