تاکید فخرالدین آلتون به تشکیل منطقه امن در شمال سوریه

آلتون از حساب توییتر خود پیرامون اتمام مهلت 150 ساعته شناخته شده برای عقب نشینی عناصر سازمان تروریستی " YPG/PKK " از شمال سوریه پیامی به اشتراک گذاشت

1296930
تاکید فخرالدین آلتون به تشکیل منطقه امن در شمال سوریه

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد : با عملیات مشترک گشت زنی در شمال سوریه خواه تروریستهای " YPG/PKK " از منطقه عقب نشینی کنند؛ خواه نکنند، منطقه امن تشکیل خواهد یافت.

آلتون از حساب توییتر خود پیرامون اتمام مهلت 150 ساعته شناخته شده برای عقب نشینی عناصر سازمان تروریستی " YPG/PKK " از شمال سوریه در راستای تفاهم حاصله با روسیه پیامی به اشتراک گذاشت.

فخرالدین آلتون تاکید کرد : ترکیه و روسیه برای خارج شدن تروریستهای " ی پ گ " از منطقه امن در شمال سوریه ، 150 ساعت مهلت تعیین کرده بودند که این مهلت به سر رسید. این تروریستها خواه از این منطقه خارج شوند ، خواه نشوند، ما با عملیات گشت زنی مشترک منطقه امن در شمال سوریه را تشکیل خواهیم داد.خبرهای مرتبط