دو تروریست " پ ک ک " در مناطق روستایی استان موش از قدرت عمل ساقط گردید

وزارت کشور ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

1297275
دو تروریست " پ ک ک " در مناطق روستایی استان موش از قدرت عمل ساقط گردید

در عملیات نظامی نیروهای امنیتی ترکیه در مناطق روستایی استان موش کشورمان دو تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید. 

در بیانیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه اعلام گردید : در چهارچوب عملیات ضد تروریستی در مناطق روستایی استان موش با پشتیبانی هوایی دو تروریست مسلح از قدرت عمل ساقط شد. 

در این بیانیه به ادامه عملیات بر علیه عناصر تروریستی تاکید گردید. خبرهای مرتبط