خبر فوری- ترکیه موضع اتحادیه اروپا در برابر عملیات چشمه صلح را رد کرد

ترکیه موضع اتحادیه اروپا را رد کرد

1294083
خبر فوری- ترکیه موضع اتحادیه اروپا در برابر عملیات چشمه صلح را رد کرد

ترکیه اعلام کرد که موضع اتحادیه اروپا در قبال عملسات چشمه صلح را رد می کند. 

 خبرهای مرتبط