مجوز مدت ماموریت نیروهای مسلح ترکیه در بنیه سپاه صلح موقت سازمان ملل در لبنان تمدید شد

مجوز ریاست جمهوری در مجلس ملی کبیر ترکیه مورد تصویب قرار گرفت

1293255
مجوز مدت ماموریت نیروهای مسلح ترکیه در بنیه سپاه صلح موقت سازمان ملل در لبنان تمدید شد

مجوز ریاست جمهوری برای تمدید مدت ماموریت نیروهای مسلح ترکیه در بنیه سپاه صلح موقت سازمان ملل در لبنان برای یکسال دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت.

در این مجوز که با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه گردید، خاطر نشان گردید نیروهای مسلح ترکیه به سپاه صلح موقت سازمان ملل در لبنان یاری کرده و مدت اجازه نامه از 31 ام اکتبر سال 2018 بدین طرف برای مدت یکسال تمدید شده است.

در این اجازه نامه ضمن اشاره به اینکه ترکیه با یاری های خود به سپاه صلح موقت سازمان ملل در عملیات حراست از صلح نقش مهمی بر عهده گرفته است اعلام شد : بدین وسیله یاری های ترکیه چه در بنیه سیستم سازمان ملل متحد و چه در سطح منطقه ایی و جهانی از طریق فعالیت های همکاری نظامی و غیر نظامی در نزد تمامی اقشار جامعه لبنان به ثبوت رسیده و در عین حال به تداوم بخشی به سیاست های حراست از صلح و ثبات یاری کرده است. این اعتبار به اهمیت یاری های ترکیه به سپاه صلح موقت سازمان ملل تاکید می ورزد.خبرهای مرتبط