بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه پیرامون عملیات نظامی چشمه صلح

در این بیانیه 6 ماده ایی اطلاعاتی در رابطه با تحولات قید شده در عملیات نظامی چشمه صلح ارائه گردید

1292822
بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه پیرامون عملیات نظامی چشمه صلح

 وزارت دفاع ملی ترکیه طی بیانیه‌ ایی اعلام کرد: در این مرحله بجز منطقه تحت پوشش عملیات چشمه صلح، نیازی به ترتیب عملیات جدید نمی باشد. 

در این بیانیه 6 ماده ایی اطلاعاتی در رابطه با تحولات قید شده در عملیات نظامی چشمه صلح ارائه گردید. 

در بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه ضمن یادآوری اینکه ایالات متحده آمریکا در پایان مهلت 120 ساعته، عقب نشینی کامل گروه تروریستی پ.ک.ک/ ی.پ.گ از منطقه امن در شمال شرق سوریه را به اطلاع آنکارا رسانده است اعلام گردید : تاکنون نهایت حساسیت لازمه از سوی ما به رعایت شرایط توافق حاصله نشان داده شده است. 

در ادامه این بیانیه ضمن یادآوری توافق آنکارا ـ واشنگتن در 17 اکتبر مبنی بر لزوم خروج تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ طی 120 ساعت از منطقه امن، تاکید گردید : 

ترکیه در خصوص تحقق این توافق حساسیت لازم را تاکنون نشان داده است.هرگز اجازه نخواهیم داد کریدور تروریستی در مرزهای جنوبی‌ کشورمان تشکیل شود، با قاطعیت به مبارزه با تروریسم ادامه خواهیم داد. 

در چهارچوب توافق حاصله بین روسای جمهور ترکیه و روسیه در سوچی در 22 اکتبر، کار مشترک با روسیه از امروز چهارشنبه 23 اکتبر آغاز می‌شود.

بدین ترتیب با ایجاد یک کریدور صلح در منطقه، پناهندگان سوری قادر خواهند بود به طور داوطلبانه و با اطمینان به خانه و کاشانه خود باز گردند. خبرهای مرتبط